Kết quả thi Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Nam – Hệ Quân đội năm 2013

Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Nam – Hệ Quân đội công bố kết quả điểm thi năm 2012

Tradiemthi.net – Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Nam – Hệ Quân đội công bố điểm thi năm 2012.

Tra cứu điểm thi các trường ĐH-CĐ tại đây

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Điểm chuẩn chính thức của trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Nam – Hệ Quân đội sẽ được công bố trên website của trường và tradiemthi.net

hoặc các bạn có thể đăng ký nhận điểm chuẩn của trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Nam – Hệ Quân đội năm 2013 qua SMS sớm nhất bằng cách

soạn tin nhắn: HDTD DC VPS gửi 8679

(ngay khi có điểm chuẩn bạn sẽ nhận được thông báo điểm sớm nhất từ tổng đài)

Advertisements

Kết quả thi Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Bắc – Hệ Quân đội năm 2013

Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Bắc – Hệ Quân đội công bố kết quả điểm thi năm 2012

Tradiemthi.net – Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Bắc – Hệ Quân đội công bố điểm thi năm 2012.

Tra cứu điểm thi các trường ĐH-CĐ tại đây

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Điểm chuẩn chính thức của trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Bắc – Hệ Quân đội sẽ được công bố trên website của trường và tradiemthi.net

hoặc các bạn có thể đăng ký nhận điểm chuẩn của trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Phía Bắc – Hệ Quân đội năm 2013 qua SMS sớm nhất bằng cách

soạn tin nhắn: HDTD DC VPH gửi 8679

(ngay khi có điểm chuẩn bạn sẽ nhận được thông báo điểm sớm nhất từ tổng đài)

Kết quả thi Học viện Quân y Phía Nam – Hệ Quân đội năm 2013

Học viện Quân y Phía Nam – Hệ Quân đội công bố kết quả điểm thi năm 2012

Tradiemthi.net – Học viện Quân y Phía Nam – Hệ Quân đội công bố điểm thi năm 2012.

Tra cứu điểm thi các trường ĐH-CĐ tại đây

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Điểm chuẩn chính thức của trường Học viện Quân y Phía Nam – Hệ Quân đội sẽ được công bố trên website của trường và tradiemthi.net

hoặc các bạn có thể đăng ký nhận điểm chuẩn của trường Học viện Quân y Phía Nam – Hệ Quân đội năm 2013 qua SMS sớm nhất bằng cách

soạn tin nhắn: HDTD DC YQS gửi 8679

(ngay khi có điểm chuẩn bạn sẽ nhận được thông báo điểm sớm nhất từ tổng đài)

Kết quả thi Học viện Quân y Phía Bắc – Hệ Quân đội năm 2013

Học viện Quân y Phía Bắc – Hệ Quân đội công bố kết quả điểm thi năm 2012

Tradiemthi.net – Học viện Quân y Phía Bắc – Hệ Quân đội công bố điểm thi năm 2012.

Tra cứu điểm thi các trường ĐH-CĐ tại đây

Học viện Quân Y

Học viện Quân Y

Điểm chuẩn chính thức của trường Học viện Quân y Phía Bắc – Hệ Quân đội sẽ được công bố trên website của trường và tradiemthi.net

hoặc các bạn có thể đăng ký nhận điểm chuẩn của trường Học viện Quân y Phía Bắc – Hệ Quân đội năm 2013 qua SMS sớm nhất bằng cách

soạn tin nhắn: HDTD DC YQH gửi 8679

(ngay khi có điểm chuẩn bạn sẽ nhận được thông báo điểm sớm nhất từ tổng đài)

Kết quả thi Sĩ quan Thông tin Phía Nam – Hệ Quân đội năm 2013

Sĩ quan Thông tin Phía Nam – Hệ Quân đội công bố kết quả điểm thi năm 2012

Tradiemthi.net – Sĩ quan Thông tin Phía Nam – Hệ Quân đội công bố điểm thi năm 2012.

Tra cứu điểm thi các trường ĐH-CĐ tại đây

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Điểm chuẩn chính thức của trường Sĩ quan Thông tin Phía Nam – Hệ Quân đội sẽ được công bố trên website của trường và tradiemthi.net

hoặc các bạn có thể đăng ký nhận điểm chuẩn của trường Sĩ quan Thông tin Phía Nam – Hệ Quân đội năm 2013 qua SMS sớm nhất bằng cách

soạn tin nhắn: HDTD DC TTS gửi 8679

(ngay khi có điểm chuẩn bạn sẽ nhận được thông báo điểm sớm nhất từ tổng đài)

Sĩ quan Thông tin Phía Bắc – Hệ Quân đội công bố kết quả điểm thi năm 2013

Sĩ quan Thông tin Phía Bắc – Hệ Quân đội công bố kết quả điểm thi năm 2012

Tradiemthi.net – Sĩ quan Thông tin Phía Bắc – Hệ Quân đội công bố điểm thi năm 2012.

Tra cứu điểm thi các trường ĐH-CĐ tại đây

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Điểm chuẩn chính thức của trường Sĩ quan Thông tin Phía Bắc – Hệ Quân đội sẽ được công bố trên website của trường và tradiemthi.net

hoặc các bạn có thể đăng ký nhận điểm chuẩn của trường Sĩ quan Thông tin Phía Bắc – Hệ Quân đội năm 2013 qua SMS sớm nhất bằng cách

soạn tin nhắn: HDTD DC TTH gửi 8679

(ngay khi có điểm chuẩn bạn sẽ nhận được thông báo điểm sớm nhất từ tổng đài)

Sĩ quan Tăng – Thiết giáp Phía Nam công bố kết quả điểm thi năm 2013

Sĩ quan Tăng – Thiết giáp Phía Nam công bố kết quả điểm thi năm 2012

Tradiemthi.net – Sĩ quan Tăng – Thiết giáp Phía Nam công bố điểm thi năm 2012.

Tra cứu điểm thi các trường ĐH-CĐ tại đây

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Thí sinh thi ĐH-CĐ năm 2012

Điểm chuẩn chính thức của trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp Phía Nam sẽ được công bố trên website của trường và tradiemthi.net

hoặc các bạn có thể đăng ký nhận điểm chuẩn của trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp Phía Nam năm 2013 qua SMS sớm nhất bằng cách

soạn tin nhắn: HDTD DC TGS gửi 8679

(ngay khi có điểm chuẩn bạn sẽ nhận được thông báo điểm sớm nhất từ tổng đài)